TOPIC cảnh báo và lọc danh sách thành viên bị vi phạm